O PROJEKCIE

m7600898

Tu mieściła się Szkoła Rycerska: Pałac Kazimierzowski. Źródło: www.edulandia.pl

Witamy Państwa na stronie internetowej poświęconej działalności i historii Korpusu Kadetów. Nasza inicjatywa ma na celu przygotowanie leksykonu postaci związanych ze Szkołą Rycerską, dokładne przeanalizowanie i odtworzenie losów kadetów oraz opublikowanie wyników przeprowadzonych przez nas badań.

Projekt realizowany jest przez studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pragniemy swoimi badaniami przyczynić się do uświetnienia obchodów dwusetnej rocznicy powstania Uniwersytetu Warszawskiego i chcemy, by działalność Szkoły Rycerskiej, tak ważna dla dziejów edukacji narodowej i kształtowania się elity intelektualnej kraju, była z jednej strony jak najrzetelniej zbadana, z drugiej zaś jak najbardziej rozpowszechniona.

Zachęcamy do zapoznania się z historią Korpusu Kadetów, poznania losów najważniejszych bohaterów, a także do śledzenia etapów naszych prac.