Zostań kadetem Szkoły Rycerskiej – gra miejska

Do wszystkich nowicjuszy!

Spieszymy poinformować o przyspieszonym kursie wstąpienia w szeregi kadeckie. Uroczystość w formie gry miejskiej odbędzie się już za 8 dni, tj. 13 Października o czym stanowi poniższe ogłoszenie: 

Więcej szczegółów poznamy wkrótce, przy okazji najbliższego apelu generalnego Dyrektora Nauk Jana Michała Hubego!

 

 

 

Plan zajęć

Do wszystkich kadetów, ale przede wszystkim młodszych roczników!

W związku z ciągłym, niemalejącym zamieszaniem na korytarzach w trakcie przerw, poniżej zamieszczamy kompletny plan zajęć. Zalecamy zacząć się do niego powoli przyzwyczajać, a kolegów ze starszych klas prosimy o pomoc zdezorientowanym nowicjuszom (łatwo ich rozpoznać – mają niepełny mundur w trakcie trwania nowicjatu i zagubione spojrzenie).

Więcej informacji na temat przedstawionej powyżej rekonstrukcji planu kadeta w I tomie Kajetów Korpusu Kadetów.

Ustanowienia porządku – kary

Ogłoszenie!

Wobec skandalicznych incydentów, zakłócających porządek publiczny podczas pierwszego tygodnia nauki, dyrektor wyszkolenia wojskowego Józef Wodziński wraz z komendantem Adamem Kazimierzem Czartoryskim podają do publicznej wiadomości pełen zestaw kar za wykroczenia kadetów niegodne:

Przewinienie

Kara

Wywoływanie sprzeczek, niewłaściwe słownictwo

Za pierwszym razem błaganie o wybaczenie na kolanach tego, którego znieważył winowajca; za drugim razem przeprosiny przed całym Korpusem; za trzecim razem kara cielesna (młodsi- rózga, starsi fukle1).

Kłamstwo, plotkowanie

Jeden dzień o chlebie i wodzie.

Złe zachowanie podczas przepustki do miasta

Zakaz wychodzenia poza koszary przez co najmniej miesiąc, publiczne strofowanie za zniesławienie Szkoły.

Lekceważenie ustanowionej kary

Kadet zasługujący na areszt dodatkowo przez 8 dni nie wyjdzie do miasta, wtrąceni do więzienia bądź turmy przez dwie niedziele zostają bez urlopu, a ci, którzy otrzymają karę cielesną – przez 4 niedziele przymusowo pozostaną w koszarach.

Powtórzenie popełnionego przewinienia

Natychmiastowe wtrącenie do aresztu.

Uchybienia w ubiorze i porannej odprawie

Za pierwszym razem nie otrzyma obiadu; za drugim – areszt; za trzecim – kara cielesna (fukle dla starszych, młodszym 10 rózg).

Nieuporządkowana pościel lub bielizna

Za pierwszym razem – klęczenie w brygadzie od obiadu do rozpoczęcia kolejnych zajęć, za drugim – przez trzy dni kadet pozostaje w brygadzie i nie bierze udziału w żadnych zabawach, za trzecim razem – cały dzień klęczeć będzie o chlebie i wodzie, za czwartym – uczeń dostanie 10 plag.

Brak napisanego raportu

Między 17.00 a 18.00 Sali jadalnej o chlebie i wodzie klęczeć będzie.

Niepójście do kobiety korpusowej – myjącej i czeszącej włosy (dot. chłopców do lat 12)

Podczas obiadu będzie klęczeć o chlebie i wodzie.

Mówienie w języku polskim

Winowajca karany będzie znakiem niedbalstwa, a 12 znaków oznacza surową karę.

Niepowiadomienie
oficera nowym zakupie

Areszt.

Udawanie chorego

Areszt po lekcjach.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że wyraz Fukle (z niem.) posp. płaz, oznacza uderzenie płazem, plaga. Dostał 10 fuklów, tj. uderzeń płazem szabli, pałasza itp. (Słownik języka polskiego, red. A. Zdanowicz (i in.), wydany staraniem i kosztem M. Orgelbranda, Wilno 1861, t. I, str. 325).

Powyższe postanowienia wprowadzone zostają ze skutkiem natychmiastowym, a ich pełniejszy opis odnaleźć można w Tomie I Kajetów Korpusu Kadetów.

Nowy rok szkolny: Schematy zakwaterowania

Do wszystkich elewów rozpoczynających dziś rok szkolny:

W celach informacyjnych zamieszczamy poniżej Schematy zakwaterowania Kadetów Szkoły Rycerskiej z roku 1785. Wyjścia ewakuacyjne wyznaczone zostaną po pierwszej wizycie inspektoratu BHP.

Schematy zakwaterowania Korpusu Kadetów (dywizje): skan z zamkniętymi doklejkami (I piętro), 1785 r., Archiwum Muzeum Wojska Polskiego, sygn. 7634/c (fot. Muzeum Wojska Polskiego).

Wieść niesie, że na dzisiejszym apelu rozpoczynającym rok szkolny zaszczyci nas Król Stanisław August Poniatowski we własnej osobie. Wraz ze zgromadzonymi gośćmi i uczniami podziwiać On będzie przedstawienie pt. „Kawa”, autorstwa naszego wielmożnego Komendanta Adama Kazimierza Czartoryskiego. 

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe opracowanie schematów autorstwa Joanny Ziółkowskiej, odnaleźć będzie można w II tomie Kajetów Korpusu Kadetów, który ukaże się zimą 2018 roku.

Koniec wakacji

Kończące się wakacje były doskonałą okazją by zregenerować siły. Na tydzień przed pierwszą lekcją, nowego roku szkolnego, warto jest pomyśleć o kupnie tuszu do kałamarza, czy też o wypraniu galowego munduru. To także ostatnia chwila, by poćwiczyć szermierkę, powtórzyć monologi z wystawianych w Szkole Rycerskiej sztuk, a także upewnić się, że dotrzemy na Warszawskie Śródmieście na czas.

Jean Honoré Fragonard (French, 1732 – 1806), The Swing, c. 1775/1780, oil on canvas, Samuel H. Kress Collection 

Podpowiadamy by w ostatnim tygodniu kłaść się wraz z zachodem słońca, a poranki wykorzystać na szlifowanie języków obcych, w szczególności języka francuskiego i niemieckiego. Zalecamy by ostatni wakacyjny obiad, w rodzinnym domu, stał się wspaniałym pokazem etykiety i savoir-vivre’u.

Najważniejsze, że do początku kadeckich przygód w Korpusie zostało tylko 7 dni! Czy tylko my nie możemy się doczekać?