INDEKS OSOBOWY

Indeks nazwisk:

Aleksandrowicz Alina 254
Arendt (Arend) August 181
Arsenjew, generał 185
August II Sas, król polski, elektor saksoński 160, 162, 187, 208

Bańkowski Piotr 16, 268
Baran Agnieszka 9, 40
Bartoszewicz Julian 198
Bednaruk Waldemar 268
Bentkowski Feliks 33, 183
Bernacki Ludwik 255
Biardzka Aleksandra 9
Biernacki Dionizy 214, 215
Biernacki Felicjan 214, 215
Bobula Karolina 9, 190
Bohomolec Franciszek 252, 254
Boileau-Despréaux Nicolas 254
Bolesław I Chrobry, król polski 207, 208
Bolesław II Śmiały (Szczodry), król polski 207
Bolesław III Krzywousty, książę polski, małopolski, śląski i sandomierski 208
Brochocki (Brochacki) Antoni 221, 227
Brockhaus Friedrich Arnold 155, 165
Bukar Józef 179
Bukar Seweryn 19, 53, 79, 120, 127, 174, 262
Bukar Teofil 174
Bukar Wincenty 174
Bukar z Budzyńskich Julia 174
Butrymowicz Ryszard  216
Buxthoewdenow, generał 245
Bystrzonowski Józef 214

Carnot (Karnot) Pierre 220-223, 225, 231, 271
Chachulski Tomasz 258, 260, 261
Chorzewski Franciszek 215
Ciesielski Stanisław 242, 244
Cieśla Michał 268
Ciszewski (Cisewski) Ferdynand 157, 163, 244
Ciszkowski Mikołaj 220, 229
Coccei Karol Ernest 162, 224
Cwer Andrzej 268
Czartoryscy 214
Czartoryski Adam Jerzy 14
Czartoryski Adam Kazimierz 14, 21–24, 30, 31, 37, 45, 46, 50, 52, 53, 54, 57, 79, 80, 81, 82,
85–87, 89, 92–94, 109, 110, 116, 137, 138, 151, 156–160, 162, 164, 166, 167, 181–183, 185–187, 189, 191, 192, 198, 200, 210, 241, 242, 244, 249, 253, 256–258, 260, 261, 265
Czempiński Jan Baptysta 226
Czetwertyński, kadet 216

Daszkiewiczowa, pani 164
Dauvigny (D’ Auvigny, Dovinie) nauczyciel 158, 166
Dauvigny, pani 166
Dąbrowski Jan Henryk 22–24, 237, 238
Dąbrowski Jan Michał 23, 237, 238
Dąbrowski Piotr 238
Deboli Henryk 215
Dębski, kadet 216
Dihm Jan 155, 165
Długołęcki Wincenty 217
Dmochowski Franciszek 261
Donefner Joanna 9, 39, 40, 97, 217
Drewczyńska Klaudia 9, 103
Dubois de Jancigny Jean (Jan Chrzciciel) 157, 166
Duclos Karol [Piotr?] 166
Dufour Piotr 21, 53, 55, 72, 79, 82, 83, 89, 198, 252
Dulski, kadet 216
Dutane zob. Thevenot de Thannay Filip
Dutaney zob. Thevenot de Thannay Filip
Dzieduszycki Stanisław 216
Dziedzicka Marta 9, 39, 40
Dziewanowski Jakub 55, 158, 166, 198

E.S. 261
Edling Jan Piotr 158, 166
Edling Jerzy 158, 166
Elżbietka, szynkarka 168
Estreicher Karol Józef Teofil 252, 254, 265

Familia zob. Czartoryscy
Frankowski Maciej 158
Frączyk Tadeusz 79, 81, 82, 268

Gabriel od Opieki św. Józefa zob. Jakubowski Michał Franciszek Hieronim
Gamrocki (Garwocki), służący Marcelego Niemcewicza 168
Gebethner Gustaw Adolf 261, 412
Gessner Salomon 253
Glinko, kadet 195
Glücksberg Natan 261
Gober, nauczyciel 168
Goliński Zbigniew 58, 262–264
Gorecki, kadet 216
Grabowska z Szydłowskich Elżbieta 161
Granowski Stefan 157
Grassi Józef Maria 13
Gröll Michał 48, 51, 61, 62, 66, 72, 259
Grötssch (Grecz, Gretsch, Groetsch, Gretz) Jan Krystian 224, 230, 231
Guzek Andrzej Krzysztof 33

Hennequin Piotr 166
Henryk III, król francuski 174
Henryk Walezy, król polski zob. Henryk III
Hirschfeld Sturm Ferdynand 226
Hiż (Hyż) Wilhelm 224, 230, 231
Hiż Jan August 170
Hube Michał Jan 177, 182–184
Hylzen Konstancja 161

Ingnac, kadet 216

Jabłkowski, kadet 216
Jackiewicz Tomasz 9, 39, 130, 169, 190
Jakubowska Anna 199
Jakubowski Adam  220, 226–228
Jakubowski Gabriel, ks. 21, 56, 197, 198, 199, 200, 220
Jakubowski Jan 199
Jakubowski Michał Franciszek Hieronim zob. Jakubowski Gabriel
Jan I Olbracht, król polski 208
Jan III Sobieski, król polski 162
Jan Kazimierz Waza, król polski 156, 175
Jankowska, panna 166
Jankowski Fryderyk 158, 166
Jasiński Jakub 51, 184
Jaszczuk Kamil 268
Jeleński Kazimierz 217
Jerowski Franciszek 183
Jordan Józef 224, 230, 231
Juvenel de Carlencas Felix de 45
Juwenalis (Decimus Iunius Iuvenalis) 254

Kaczanowski Ludwik 215
Kalikst, kadet 215
Kamińska Małgorzata 9, 235, 236, 238
Karpiński Franciszek 18, 52, 53, 57, 79, 190, 249, 257–261, 265
Katarzyna II, cesarzowa rosyjska 161
Kazimierz Jagiellończyk, król polski 208
Kermowand Ludwik 222, 223
Kicka z Jerowskich, pani 183
Kijeński Ludwik 215, 216
Kijeński Melchior 215, 216
Kijeński Winczesław 215, 216
Koc, ks. nauczyciel 183
Kochanowski Florian 216, 217
Kochanowski Jan 255
Kochanowski Michał 54, 163, 220–223, 225–230, 235
Komarnicki Grzegorz 225, 230
Komierowski, kadet 216
Konarski Jan 214
Konderski Józef 157, 166
Konstanty Pawłowicz, wielki książę rosyjski 184
Kopczyński Onufry 263, 266
Kopernik Mikołaj 187
Kosecki Paweł 215
Kostkiewiczowa Teresa 45
Kościuszko Tadeusz 13, 25, 36, 116, 172–174, 181, 192
Kowalska Izabela 9, 212
Kozielewski Ignacy 94, 268
Koźmian Kajetan 58, 262
Krasicki Ignacy 18, 52, 53, 58, 176, 190, 249
Kraszewski Antoni 242, 244
Kraszewski Józef Ignacy 174, 183
Królikiewicz Adam 21, 56, 197
Kyczski, kadet 216

La Fayette (Lafayette) de Marie-Jospeh 192
La Lande (Delalande, Laland) Józef 157, 226
Laland zob. La Lande Józef 157, 226, 229, 230, 242
Lemonnier Guillaume-Antoine 251
Ligne de Karol Józef Emanuel 180
Lilenheim, ojciec 158, 166
Lilenheim, syn 158, 166
Lilienheimowie (Lilenheim) 158, 166
Lind (Linde) John 157, 182
Linde Samuel Bogumił 15, 135, 138, 144, 150
Lubomirski Stanisław 217
Lubowidzki, generał 174
Ludwik XV, król francuski 192

Łączyński, kadet 216
Łempicki Ignacy 116, 117
Łęski Andrzej 215
Łęski Józef 184
Łodyński Marian 182, 268
Łuskina Stefan 163

Magier Antoni 158, 226
Maisonneuve Józef 166
Malesherbes, rodzina 166
Martin, nauczyciel 158, 166
Massalska Helena zob. Potocka primo voto de Ligne z Massalskich Helena Apolonia
Massalski Ignacy 180
Matusiewicz Kornel 217
Matuszewicz Karol 215
Matuszewicz Roman 215
Miączyński Kajetan 156, 159, 167, 186
Michniewicz Piotr 215
Mieczysław Stary zob. Mieszko III Stary
Mielżyński, kadet extern
Mierowscy
Mieszko III Stary, książę wielkopolski 208
Miklaszewski Józef 214
Mikulski Tadeusz 259, 263, 264
Miterzanka Mieczysława 14, 15, 50, 51, 81, 82, 88, 89, 268
Mitzler de Kolof Wawrzyniec 50
Młocki Piotr 215
Mniszek Jan 220, 221, 226–228
Monnier Le Guillaume Antoine 57
Mostowscy 161
Moszczeński Adam 19, 191
Moszyński August Fryderyk 22, 157, 160, 167, 182–187, 244
Moszyński Fryderyk 24
Mościcki Henryk 45, 50, 51, 54, 71, 72, 88, 191, 261, 268
Mrozowska Kamilla 14, 15, 16, 17, 21–23, 54, 56, 86, 88–90, 111, 112, 114, 115, 155, 157–159, 166, 197, 199, 213–217, 222–228, 235, 237, 241, 242, 244, 245, 267
Müller (Muller) Piotr 167, 194

Nagurczewski  Hipolit 216
Nagurczewski Ignacy 157
Nagurczewski Onufry 215
Narewski Krzysztof 220, 221, 229
Naruszewicz Adam 18, 52–54, 57, 190, 249, 251–256, 260, 261, 264
Niegolewski Apolinary 216
Niegolewski Chryzostom 216
Niemcewicz Ignacy 113, 165
Niemcewicz Julian Ursyn 19, 36, 114, 127, 155, 165, 167, 168, 186, 262
Nikuta Marcin 158, 166
Norblin de la  Gourdaine Jan  Piotr 18, 23, 28–31, 243
Nowicki Felix 220, 221, 226–228

Obuchowicz Michał 215
Odschmidt, nauczyciel 157
Oelsnitz de Antoni Leopold 193–195
Opaliński Krzysztof 82, 254
Orgelbrand Samuel 138, 176
Orzelska Anna 160
Osipowski Stanisław 217
Ostrowski Marcin 220, 223, 225–227, 230
Ostrowski Stanisław 220, 223, 225–227, 230
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 187, 205, 255
Ożarowski, kadet 215

Pawlak Gabriela 9, 267
Pawlik Wojciech 46
Pętkowska Edyta 9
Pfleiderer Krzysztof 111, 115, 116, 157, 158, 165
Platt Julian 251, 255
Podchorecki, kadet 217
Polska Magdalena 9, 101
Poniatowski Józef 167, 180
Poniatowski Stanisław 167
Poniński Adam 163, 164
Poniński, kadet 215
Poser Jan August 51
Potocka primo voto de Ligne z Massalskich Helena Apolonia 180
Prażmowski Józef 216

Radoński Kazimierz 241, 244
Radzimiński, kadet 216
Rembieliński Rajmund 215, 216
Rembieliński Wiktor 215, 216
Rosambeau (Rosambo), rodzina 166
Rożkiewicz, kadet 216
Rożnowski Tadeusz 214
Rudawski, chorąży 157, 167
Rudnicki Andrzej 159, 167
Rudnicki Felicjan 159, 167
Rudnicki Wincenty 159, 167
Rusecki Zygmunt 216

Sanguszko Roman 257
Sanguszkowa z Duninów Barbara 257
Sapieha Kazimierz Nestor 210
Sapieżyna z Branickich Elżbieta 161
Sapieżyna z Lubomirskich Magdalena Agnieszka 161
Siemaszko (Siemiaszko) Karol 223
Siemaszko August 215, 223
Siemieński Wincenty 216
Sierakowski Karol 184
Skowronek Jerzy 14, 15
Skrzetuski Kajetan Józef 184
Skurczyński (Skorczyński) Ignacy 158
Smoczeński Marcin 214
Smoleński Władysław 51
Snoch Joachim 9, 111, 219, 222
Sobol Roman 258, 259
Sobolewski Mateusz 216
Sokołowski Jędrzej 220, 221, 228, 229, 231
Sokołowski Józef 217
Sokołowski Stefan 217
Sołtyk Kajetan 163
Sosnowska Ludwika 192
Stanisław August Poniatowski, król polski 14–16, 21–24, 28, 29, 45, 51, 90, 156, 158, 161–165, 167, 175, 182, 185, 189, 191, 192, 200, 225, 237, 238, 245, 258, 268
Stanisław Leszczyński, król polski, książę lotaryński i barski 45
Stańczyk Konrad 9, 235, 238
Stefan Batory, król polski 208
Steiner Krystian Bogumił 184
Strzyżewski, kadet 216
Suchodolski Franciszek 235
Suchodolski Ignacy 215, 235
Suchodolski Jan 215, 235
Sułkowski August Kazimierz 157
Suwińska Ewa 9, 197, 212
Szadkowska Olga 9
Szczaniewski Ignacy 217
Szczytnicki Stefan 216
Szerszeń Alicja 9
Szujkowski, kadet 216
Szydłowski, kadet 216

Święcicki Andrzej 216
Święcicki Dyzma 217

Thevenot de Thannay (Du Tannait, Dutanait) Filip 157, 166,
Troszycki (Troszczycki) Felicjan 242, 244, 245
Tync Stanisław 86

Unger Piotr 89

Vogel Zygmunt 23, 170

Washington George 192
Weszpiński Paweł 26
Wężyk Aleksander 214
Wichrowska Elżbieta 13, 35, 239
Witkowski Franciszek 220, 223
Witkowski Józef 220, 223
Władysław II Jagiełło, król polski 208,
Władysław III Warneńczyk, król polski 208
Włodarkiewicz Wojciech 268
Włodek, kadet 216
Wodziński Gabriel 217
Wodziński Ignacy 22, 157, 183, 186, 224, 225, 236, 241, 245
Wohlhübner (Wolhübner) Christian 226
Wojakowski Józef 89, 268
Wojciechowski, kadet 216
Wolff August Robert 261, 412
Wolska Barbara 253, 255
Woronicz Wawrzyniec 216
Woyna (Wojna) Franciszek Ksawery 182, 183, 186
Woyna (Wojna) Parys 183
Wrucha Tomasz 192
Wulfers Jan 182
Wulfers Piotr 182, 183,
Wyczawski Hieronim Eugeniusz 199

Zakrzewski Ignacy 188
Zaleski Michał 259
Załuski Józef Andrzej 157
Zdanowicz Aleksander 87, 138, 145, 147
Zernitz, nauczyciel 160
Ziarek Ewa 9, 41, 45
Zieliński Wiktor 217
Zimińska Joanna 267
Ziółkowska Joanna 9, 41, 45, 141, 151
Zygmunt I Stary, król polski 208
Zygmunt III Waza, król polski 175, 208

Żeromski Józef 214

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>